+48 22 53 04 873 wschod@misje.pl

10 listopada 2016 r. w Senacie odbyła się konferencja „Polskie dziedzictwo duchowe i kulturowe na Wschodzie w 1050. rocznicę Chrztu Polski”, podczas której przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji społecznych i duchowieństwa mówili o potrzebie opieki nad spuścizną I i II Rzeczypospolitej znajdującą się za wschodnią granicą naszego kraju. Otwierając konferencję, marszałek Stanisław Karczewski podziękował wiceministrowi sprawRead More…

11 września 2016 roku w  Karagandzie, miała miejsce beatyfikacja bohaterskiego apostoła Kazachstanu, więźnia sowieckich łagrów, ks. Władysława Bukowińskiego. W uroczystościach uczestniczył ks. Leszek Kryża dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy konferencji Episkopatu Polski. Beatyfikacji w Karagandzie przewodniczył w imieniu Papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego kard. Angelo Amato tak mówiłRead More…

Poświęcenie Świątyni Matki Bożej Częstochowskiej w Mariupolu

O Pomocy Kościołowi na Wschodzie -rozmawiamy z ks. Leszkiem Kryżą T.Ch. – dyrektorem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski -O pomocy Kościołowi na Wschodzie rozmawiamy w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski, w Biurze Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie… -…powołanego do życia 25 lat temu. Jest to więc dla nas rok jubileuszowy. -Jak doszłoRead More…

W Mariupolu od kwietnia trwa nieprzerwanie modlitwa o pokój. Parafia Mariupol Namiot służący modlitwom o pokój w Mariupolu Mariupol, główny port Donbasu, od sierpnia ubiegłego roku jest miastem frontowym. Linia okopów przebiega na niektórych odcinkach tuż za osiedlami mieszkaniowymi. Pomimo kolejnego rozejmu podpisanego w Mińsku w lutym br., napięcie wokół miasta nie słabnie. Walki tocząRead More…

Warszawa, 16. V. 2015 r. Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy! Przyjmijcie pozdrowienie w Imię Boże! Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, powołany do istnienia przez Konferencję Episkopatu Polski od dwudziestu pięciu lat zabiega o to, aby pozyskując różne fundusze, głównie od osób prywatnych, jak najskuteczniej mógł wychodzić naprzeciw potrzebom naszyć Rodaków ale nie tylko, przebywającym na Wschodzie.Read More…

Ks. Biskup Wiesław Lechowicz przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą przy Konferencji Episkopatu Polski i ks. Leszek Kryża TChr reprezentujący Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP, odwiedzili przebywających w Ośrodku Caritas archidiecezji warmińskiej w Rybakach koło Olsztyna, uchodźców ewakuowanych przez polski rząd z objętego konfliktem wojennym rejonu Ukrainy. Biskup przewodniczył Mszy świętejRead More…


Scroll to Top