+48 22 53 04 873 wschod@misje.pl

Po 10 latach służby kościołowi na wschodzie w ramach Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski swoją misję zakończył ks. biskup Tadeusz Pikus. W ostatnich dziesięciu latach Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, przekazał na Wschód, pomoc w wysokości ok. 22 milionów złotych. Każdego roku Zespół rozpatrywał i realizował, zgodnie z regulaminem, po kilkasetRead More…

W Warszawie, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, odbyło się dwudniowe (13-14 marca 2012) – 357. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Główne tematy to: dyskusja nad obecnością Kościoła w świecie współczesnym, sprawy finansowe Kościoła, dokument społeczny i przyjęcie wstępnej wersji wskazać postępowania w przypadkach pedofilii w Kościele. W tych dniach, odbyło się również spotkanie RadyRead More…


Scroll to Top