+48 22 53 04 873 wschod@misje.pl

Prowadzenie konferencji prasowej – ks. dr Józef Kloch (Rzecznik KEP) Powitanie i wprowadzenie – Ks. dr. Józef Kloch: Rok wiary. Ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz, Przewodniczący Zespołu: Znaczenie dnia modlitwy i pomocy materialnej dla Kościoła na Wschodzie. Ks. dr. Zurab Kakachishvili – Gruzja: Sytuacja katolików w Gruzji. Osobiste świadectwo. P. Katarzyna Kaca – Biała CerkiewRead More…

Po 10 latach służby kościołowi na wschodzie w ramach Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski swoją misję zakończył ks. biskup Tadeusz Pikus. W ostatnich dziesięciu latach Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, przekazał na Wschód, pomoc w wysokości ok. 22 milionów złotych. Każdego roku Zespół rozpatrywał i realizował, zgodnie z regulaminem, po kilkasetRead More…

W Warszawie, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, odbyło się dwudniowe (13-14 marca 2012) – 357. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Główne tematy to: dyskusja nad obecnością Kościoła w świecie współczesnym, sprawy finansowe Kościoła, dokument społeczny i przyjęcie wstępnej wersji wskazać postępowania w przypadkach pedofilii w Kościele. W tych dniach, odbyło się również spotkanie RadyRead More…


Scroll to Top