+48 22 53 04 873 wschod@misje.pl

Bielce- Mołdawia, razem z rodakami, których przodkowie przybyli tu ponad 200 lat temu, świętujemy 20 lecie Domu Polskiego i święcimy tablicę upamiętniającą bitewny pobyt w tych stronach Hetmana Wielkiego Koronnego S. Żółkiewskiego. Polskość ciągle żywa mimo trudności i emigracji ! Wszyscy zgodnie dziękują Polsce za pamięć i wsparcie! Spotkanie z najstarszą Polką ! Pani CzesławaRead More…

Przy wileńskim kościele św. Kazimierza w Nowej Wilejce w sobotę, 12 października 2019, zostało otwarte Centrum Kształcenia Rodziny. Inicjatorką jego powstania była s. Anna Mroczek ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Budynek został zrekonstruowany staraniem sióstr z tego zgromadzenia w latach 2017-2019. Rekonstrukcję wsparli finansowo: Senat RP, organizacja charytatywna „Renovabis” z Niemiec, diecezja Rottenburg-Stuttgart w NiemczechRead More…

https://vod.tvp.pl/video/miedzy-ziemia-a-niebem,06102019,44411870?fbclid=IwAR2YY4Q03iRgGo8wnvjF4WKvMBt2GXar11Z6BCY4dkl9A3PRUXqQMvtTVBQ

Kampania #KTOTYJESTEŚ prowadzona przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” skierowana jest do Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz do ich krewnych i przyjaciół w Polsce. Ma na celu uświadomienie rodzicom dzieci żyjących poza Polską, jak ważne jest przekazywanie młodemu pokoleniu języka ich przodków oraz edukacja w języku polskim. Na Wschodzie jest mnóstwo osób pochodzenia polskiego,Read More…

Włączenie repatriantów w życie wspólnot parafialnych w Polsce, to dziś ważne zadanie dla polskich proboszczów i duszpasterzy – mówi w rozmowie z KAI dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, ks. Leszek Kryża TChr, który bierze udział w Forum Polonijnym, odbywającym się przy okazji XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. KAI:Repatriacja Polaków przebywających na Wschodzie, to jedenRead More…

W dniach od 6 do 10 maja 2019 Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie odwiedził diecezję Irkuck na Syberii. Spotkał się z posługującymi tam karmelitami i siostrami karmelitankami w Usolu Syberyjskim, a także z siostrami albertynkami prowadzącymi w tym mieście świetlicę dla dzieci potrzebujących pomocy. Wraz z innymi kapłanami w tym z ks. Zbigniewem KrasemRead More…


Scroll to Top