+48 22 53 04 873 wschod@misje.pl

Kampania #KTOTYJESTEŚ prowadzona przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” skierowana jest do Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz do ich krewnych i przyjaciół w Polsce. Ma na celu uświadomienie rodzicom dzieci żyjących poza Polską, jak ważne jest przekazywanie młodemu pokoleniu języka ich przodków oraz edukacja w języku polskim. Na Wschodzie jest mnóstwo osób pochodzenia polskiego,Read More…

Włączenie repatriantów w życie wspólnot parafialnych w Polsce, to dziś ważne zadanie dla polskich proboszczów i duszpasterzy – mówi w rozmowie z KAI dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, ks. Leszek Kryża TChr, który bierze udział w Forum Polonijnym, odbywającym się przy okazji XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. KAI:Repatriacja Polaków przebywających na Wschodzie, to jedenRead More…

W dniach od 6 do 10 maja 2019 Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie odwiedził diecezję Irkuck na Syberii. Spotkał się z posługującymi tam karmelitami i siostrami karmelitankami w Usolu Syberyjskim, a także z siostrami albertynkami prowadzącymi w tym mieście świetlicę dla dzieci potrzebujących pomocy. Wraz z innymi kapłanami w tym z ks. Zbigniewem KrasemRead More…

Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża wraz z bp. Wiesławem Lechowiczem z wizytą w Bułgarii.


Scroll to Top