13 marca odbyły się obrady Rady ZespołuZebranie plenarne biskupów jest okazją do spotkań gremiów Konferencji Episkopatu Polski, których są członkami. W mieszczącym się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski biurze, pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Chudzio obradował Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie.