Poświęcenie w NowogródkuKs. Leszek Kryża TChr, Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP, uczestniczył w uroczystości poświęcenia kaplicy i odsłonięcia tablicy w odremontowanym klasztorze podominikańskim w Nowogródku na Białorusi, w którym przez 8 lat uczył się Adam Mickiewicz. Poświęcenia dokonał Bp. Aleksander Kaszkiewicz z Grodna. Obecnie klasztor i dawne gimnazjum służą jako Dom Pielgrzyma.