Podsumowanie akcji „Podaruj Znicz na Kresy”Dzięki akcji „Podaruj Znicz na Kresy” Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie KEP i Górnośląskiego Oddziału „Wspólnota Polska”, oraz zaangażowaniu miejscowych organizacji polskich, żołnierzy i harcerzy zapłonęło na Kresowych Cmentarzach ponad 10 tys. zniczy. Dziękujemy Ofiarodawcom!