82 rocznica wywózki Polaków na Syberię82 lata temu, w zimową noc z 9 na 10 lutego, na rozkaz Moskwy, wywieziono na Syberię blisko 140 tys. Polaków. Były to głównie rodziny urzędników państwowych, sędziów, policjantów, leśników, a także wojskowych, w tym uczestników wojny polsko-bolszewickiej, i właścicieli ziemskich.