Podsumowanie Akcji Pomocowych Polakom na Wschodzie 2020-2023W Pałacu Prezydenta RP odbyło się podsumowanie Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie w latach 2020–2023.Dzięki inicjatywie Kancelarii Prezydenta RP pomoc dotarła do Rodaków w Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Litwie, Mołdawii i Ukrainie.