Apel o pomoc w organizacji wakacji dla dzieci zza wschodniej granicy!Warszawa, 16. V. 2015 r.
Szanowni Państwo!
Drodzy Rodacy!
Przyjmijcie pozdrowienie w Imię Boże!

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, powołany do istnienia przez Konferencję Episkopatu Polski od dwudziestu pięciu lat zabiega o to, aby pozyskując różne fundusze, głównie od osób prywatnych, jak najskuteczniej mógł wychodzić naprzeciw potrzebom naszyć Rodaków ale nie tylko, przebywającym na Wschodzie.
Otóż, przed nami są już tegoroczne wakacje. Staramy się organizować spotkania w Polsce dla młodzieży i dzieci ze Wschodu. Dla wielu bowiem z młodych ludzi jest to pierwsze spotkanie się z ziemią ich rodziców, dziadków albo i pradziadków. Najpierw podkreślamy ziemię, gdyż jest czymś łatwo postrzegalnym, ale mamy na myśli także kulturę praojców, a zwłaszcza ludzi żyjących na terenie obecnej Rzeczypospolitej.

2015-05-14-14-26-30_0145
Pomagamy również w organizowaniu wakacyjnych turnusów w Krajach pobytu, czasami wspomagając obecnością wolontariuszy z Polski. I to okazuje się niesłychanie ważne. Staramy się zapraszać różne zespoły na występy w naszych miastach i wioskach.
Za dni kilkanaście będziemy obchodzili Dzień Dziecka. Chcemy więc pamiętać o wszystkich dzieciach, które z racji historycznych, kulturowych i pokrewieństwa krwi są nam bliskie. Z pewnością będzie to dla nich radosnym doświadczeniem, kiedy dowiedzą się, że ich powinowaci z Polski pamiętają o nich, myślą i starają się dać temu konkretny wyraz.
Nie możemy też zapominać, jak wielkim przeżyciem dla naszych Rodaków z dala są odwiedziny Sanktuariów, możliwość pielgrzymowania. Oni przecież często śpiewają te same pieśni maryjne, choćby w innym języku.
To wszystko skłania nas do skierowania tego apelu z prośbą o pomoc. A za modlitwy, serdeczne westchnienia i ofiary materialne mówimy zwyczajnie: „Bóg zapłać!”
Z należnym uszanowaniem

Bp. Antoni Dydycz                                                      Ks. Leszek Kryża TChr

Przewodniczący Zespołu                                                   Dyrektor Biura

 

Adres:
Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie
skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

Wpłaty można dokonywać na konta:
(wpłaty w PLN): 89 1090 1014 0000 0000 0301 4449
(wpłaty w EUR): 10 1090 1014 0000 0000 0315 8267
z dopiskiem: wakacje dla dzieci i młodzieży