Dla MisjonarzyZasady składania wniosków do Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

  1. Rozpatrywane będą tylko prośby pisemne poparte przez Ordynariusza Diecezjalnego.
  2. Budżet Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie jest przeznaczony do realizowania tylko małych projektów.
  3. Można składać jedną prośbę na rok.
  4. Obowiązkowo dołączając dane kontaktowe wnioskodawcy : adres, numer telefonu, email, numer konta w Polsce oraz krótki opis sytuacji z kosztorysem.
  5. Projekty będą rozpatrywane 3 razy w ciągu roku kalendarzowego: w marcu, czerwcu i październiku.
  6. Projekty rozpatrzone do października, będą realizowane tylko w roku bieżącym, natomiast rozpatrzone w październiku, będzie można odebrać do końca lutego następnego roku.
  7. Po otrzymaniu wsparcia konieczne jest przedstawienie ogólnego rozliczenia z realizacji projektu. Brak rozliczenia uniemożliwia o trzymanie kolejnego wsparcia.
  8. W sprawie decyzji dotyczącej złożonej prośby i jej realizacji należy kontaktować z biurem Zespołu (telefonicznie lub drogą mailową).
  9. Nie przyznajemy 100% środków finansowych na projekty.

Dyrektor Zespołu
Pomocy Kościołowi na Wschodzie
Ks. Leszek Kryża TChr