Goście z Bracka na SyberiiDzisiaj w biurze Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP – goście z Bracka na Syberii. Tam na ogromnym obszarze posługują Ojcowie Klaretyni i Siostry Służebniczki, które prowadzą też przedszkole i świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dziękujemy za wielkie dzieła.