Grupa Wschodnia na Światowych Dniach Młodzieży w LizbonieJuż niedługo Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie weźmie w nich udział 1300 Polaków z ośrodków polonijnych. Wśród nich będą również Polacy z Grecji i Rumunii oraz z Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy czyli Grupa Wschodnia – zorganizowana przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP.
Pakiety już w biurze Zespołu!