Kongres 60 Milionów – Globalny Zjazd Polonii w RzeszowieW dniach 30 i 31 sierpnia, w Centrum Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa odbył się „Kongres 60 milionów – Globalny Zjazd Polonii”. Ideą leżącą u podstaw tego Kongresu jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków. Obchody przypadającej na 2018 rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości stanowiły doskonałą okazję do spotkania w gronie polonijnym i podjęcia dyskusji na temat aktualnego miejsca Polski na mapie świata i naszej pozycji w relacjach międzynarodowych.
Intencją przyświecającą organizatorom Kongresu było zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami.
W Kongresie wzięli udział przedstawiciele środowisk polonijnych z wielu krajów a także reprezentanci Rządu RP, Sejmu i Senatu z Panem Marszałkiem Stanisławem Karczewskim na czele.
Tematem jednego z paneli była: „Rola Kościoła w budowaniu wspólnoty wśród Polonii na wszystkich kontynentach”. W tym panelu uczestniczyli chrystusowcy ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr i ks. Leszek Kryża TChr, reprezentujący Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP.

IMG_60 Milionów
60 MLN