Kościół na Wschodzie potrzebuje modlitwy i pomocyKatolicy w Polsce z racji geograficznych, historycznych i narodowych, są szczególnie zainteresowani losem katolików i Kościoła na Wschodzie. Ponadto na wschód od obecnej granicy Polski w wielu krajach mieszkają Polacy lub osoby pochodzenia polskiego. Rodzi to naturalny tytuł, prawo i zobowiązanie do troski o katolików na Wschodzie w ramach Kościoła powszechnego.

 

Pomoc Kościoła katolickiego z Polski świadczona Kościołowi katolickiemu na Wschodzie posiada przede wszystkim charakter personalny, poprzez wysyłanie duszpasterzy, zarówno z poszczególnych diecezji, ze zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, a także świeckich katechetów.

Aktualnie pomocą Kościołowi na Wschodzie służy 168 kapłanów diecezjalnych, 364 kapłanów zakonnych, 213 sióstr zakonnych oraz 37 braci zakonnych z Polski.

W odpowiedzi na ogrom potrzeb odradzającego się Kościoła za wschodnią granicą w 1989 roku, Prymas Polski kard. Józef Glemp, powołał Zespół Pomocy Kościelnej dla katolików w ZSRR, a jego przewodniczącym mianował bp. Jerzego Dąbrowskiego.

 

W marcu 2007 roku, uległa zmianie nazwa zespołu na: Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Aktualnie w skład Rady Zespołu wchodzą przewodniczący bp Krzysztof Chudzio oraz członkowie bp Tadeusz Bronakowski i bp Marian Rojek, a także ks. Leszek Kryża TChr — dyrektor biura Zespołu.

Do biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie napływają pisemne prośby z diecezji, parafii oraz ze zgromadzeń zakonnych pracujących na Wschodzie. Chodzi tu o projekty i dotacje na odbudowę oraz renowację kościołów, na budowę nowych świątyń, plebanii oraz sal katechetycznych. Dotowane są również  akcje duszpasterskie, np. wakacyjne spotkania z Bogiem dla dzieci i młodzieży. Stołówki i kuchnie prowadzone przez siostry i braci zakonnych otrzymują pomoc na dożywianie dzieci, starszych i najbiedniejszych.

 

Zespół świadczy nieustannie pomoc liturgiczną dla Kościoła katolickiego na Wschodzie poprzez zakupienie dla konkretnych parafii: tabernakulów, kielichów mszalnych, monstrancji, paschałów, dzwonków, nagłośnień do kaplic i świątyń, żyrandoli do kościołów, również ornatów, alb, stuł, bielizny kielichowej, ksiąg liturgicznych, a także modlitewników i śpiewników z pieśniami religijnymi itp.

Nadto Zespół pośredniczy w udostępnianiu prasy katolickiej a także przekazuje pomoce katechetyczne, takie jak: Pismo Święte, modlitewniki, filmy religijne, śpiewniki, kalendarze, kartki świąteczne itp.

Poprzez działalność Zespołu Konferencja Episkopatu Polski zatroszczyła się o specjalny fundusz przeznaczony na pomoc katolikom na Wschodzie. Pochodzi on z ogólnopolskiej i polonijnej zbiórki przeprowadzanej przy kościołach podczas drugiej niedzieli Adwentu. Druga niedziela Adwentu, również dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie, w tym dniu z Kościołem w Polsce i poza Jego granicami, łączą się wierni z wielu parafii za wschodnią granicą, dziękując Bogu za modlitwę i składane ofiary. Ofiary zebrane w II niedzielę Adwentu a także napływające od stałych ofiarodawców indywidualnych, służą pomocą katolikom we wszystkich diecezjach w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej czyli: Białoruś, Litwa , Łotwa i Estonia, Ukraina, Rosja, i Mołdawia, Kazachstan Tadżykistan, Kirgizja, Uzbekistan, Gruzja i Armenia.

 

Z nadzieją oczekują pomocy:

Pasterze, kapłani, bracia i siostry zakonne oraz misjonarze świeccy zaangażowani w głoszenie Ewangelii na Wschodzie.

tel. +48 22 53 04 872, +48 22 53 04 873

fax +48 22 636 90 53

www.wschod.misje.pl

e-mail: [email protected]

 

Chcesz pomóc? Dobrowolne ofiary można przesłać na adres:

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

nr konta: 89 1090 1014 0000 0000 0301 4449