Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża TChr został powołany do Rady Instytutu POLONIKAMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 24 stycznia 2019 r. powołał na trzyletnią kadencję Radę Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. W skład Rady weszło 11 przedstawicieli świata nauki i kultury, którzy dziś odebrali powołania z rąk wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego.

Skład Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA:

dr hab. Andrzej Betlej – historyk sztuki prowadzący badania nad sztuką Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, w latach 2012-2016 dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2016 r. dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie,
dr Adolf Juzwenko – historyk, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1990 r. dyrektor Biblioteki Ossolineum a następnie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
Robert Kostro – historyk, dziennikarz i urzędnik państwowy, od początku istnienia Muzeum Historii Polski (2006 r.) pełni funkcję dyrektora tej instytucji,
Tomasz Kuba Kozłowski – znawca i popularyzator dziejów Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, kolekcjoner, pracownik warszawskiego Domu Spotkań z Historią,
ks. Leszek Kryża SChr – chrystusowiec, wieloletni duszpasterz Polonii w Kolonii i Budapeszcie, od 2011 r. dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski,
dr Tomasz Makowski – bibliotekarz i historyk, wieloletni pracownik Biblioteki Narodowej, od 2007 r. dyrektor tej instytucji; wykładowca akademicki,
dr hab. Piotr Niemcewicz – konserwator rzeźby kamiennej, pracownik naukowy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – historyk sztuki, specjalista w zakresie XX-wiecznej sztuki polskiej na emigracji; związany m.in. z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,
dr Hubert Wajs – historyk i archiwista, wieloletni pracownik Archiwum Głównego Akt Dawnych, od 1998 r. dyrektor tej instytucji,
dr hab. Zbigniew Wawer – historyk wojskowy, specjalizujący się w dziejach Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej, w latach 2012-2016 dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, od 2017 r. dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie,
dr Ernest Wyciszkiewicz – politolog, od 2016 r. dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, wcześniej zastępca dyrektora Centrum i pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Instytut POLONIKA

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał decyzją Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 18 grudnia 2017 r. Jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury, której misją jest:

zachowanie dla przyszłych pokoleń materialnych śladów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju, rozumianego jako dziedzictwo dawnych ziem wschodnich wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej oraz migracji, emigracji i wychodźstwa, stanowiącego integralną część światowego dziedzictwa kulturowego;
budowanie w kraju i za granicą świadomości roli i znaczenia pozostającego poza krajem polskiego dziedzictwa kulturowego, rozumianego jako element kształtujący tożsamość narodową, budującego poczucie dumy i więzi z Ojczyzną;
kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w krajach sąsiednich, sukcesorach Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Instytut POLONIKA realizuje swoje cele w ramach trzech programów strategicznych – Ochrona, Badania i Popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.