Ks. Leszek Kryża z Marszałkiem Senatu na spotkaniach z Polonią na rumuńskiej BukowinieMarszałek Senatu Stanisław Karczewski i ks. Leszek Kryża 17 czerwca 2018 r. przebywali na rumuńskiej Bukowinie, gdzie spotykali się z Polonią w Nowym Sołońcu, Pojanie Mikuli i Pleszy. Marszałek Senatu dziękował naszym rodakom, żyjącym tutaj od XIX wieku za przywiązanie do polskości, za pielęgnowanie polskiej mowy i wiary, za kultywowanie naszych tradycji.
Spotkania z rodakami zaczęły się od mszy św. w Nowym Sołońcu sprawowanej w języku polskim, w kościele Zesłania Ducha Świętego. Mszę Świętą sprawował ks. proboszcz Stanisław Kucharek i ks. Leszek Kryża TChr.
„Dziękuję, za wasze przywiązanie do polskości, za to, że mówicie i myślicie po polsku, że trwacie przy polskości i naszej wierze. Nasza największa radość to dzieci, które stoją tutaj na scenie. Dziękuję, że wychowujecie je w polskości, bo to nasza przyszłość i gwarancja zachowania naszych tradycji i mowy na tej ziemi” – powiedział marszałek w Domu Polskim w Nowym Sołońcu, na spotkaniu z tutejszą Polonią.
Marszałek mówił, że wie o problemach, z jakimi borykają się mieszkańcy polskich miejscowości na Bukowinie – problemy demograficzne i wyjazdy młodych ludzi za granicę. Powiedział, że to bolączka, która dotknęła większość krajów tej części Europy po wejściu do Unii Europejskiej. Wyraził jednak przekonanie, że ta tendencja zmieni się. Podkreślił, że Polska rozwija się w szybkim tempie i Polacy wracają do kraju. Jego zdaniem w Rumunii także tkwi wielki potencjał rozwojowy i ludzie zaczną wracać z emigracji.
Marszałek zaznaczył, że obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyraził nadzieję, że obchody tej rocznicy wzmocnią jeszcze relacje Polonii z macierzą. Spotkanie uświetnił występ zespołu „Sołonczanka”.
Marszałek złożył kwiaty przy pomniku Jana Pawła II, przy Bazylice Zaśnięcia Matki Boskiej w Kaczyce, a także przy mogile legionistów w Kyrlibaba. Spoczywa tu 12 legionistów, którzy polegli w walkach z Rosjanami w 1915 r. Nagrobek postawiony w 1934 r. odnowiono z funduszy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
S. Karczewski odwiedził szkołę imienia „Krystyny Bochenek”, senator, wicemarszałek Senatu, wybudowaną z funduszy Senatu, jako dar Polski dla rodaków na Bukowinie za zachowanie polskiej tożsamości. Po szkole marszałka oprowadzała dyrektor placówki Otilia Morosan.
Marszałek zobaczył także w Moara, budowę największego w Rumunii Domu Polskiego.
Wcześniej marszałek spotkał się w Suczawie z lokalnymi władzami. W spotkaniu udział wzięła Victoria Longher reprezentująca w rumuńskim parlamencie polską mniejszość oraz przewodniczący Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher.
Marszałek Karczewski podziękował za wspieranie i życzliwe traktowanie polskiej mniejszości, która żyje w województwie suczawskim. Podkreślił, że Senat opiekuje się Polonią i Polakami za granicą. W Rumunii mniejszość nie jest duża, ale dobrze zorganizowana. Podziękował także za to, że mniejszość polska może tutaj kultywować polskie tradycje.
Mirela Adominicai, prefekt Suczawy zaznaczyła, że jest bardzo dobra współpraca z mniejszością polską. Wyraziła zadowolenie, że jest dobrze zorganizowana i dzięki temu dobrze współpracuje się z tą mniejszością. Na Bukowinie rozwija się też współpraca gospodarcza, są polskie inwestycje. Wyraziła nadzieję, że ta współpraca będzie się rozwijać. Podkreśliła, że w urzędzie województwa jest stanowisko ds. współpracy z Polonią.
Rozmawiano także o współpracy między samorządami polskimi i rumuńskimi, którą wspiera polska mniejszość na Bukowinie. Marszałek podziękował za serdeczne przyjęcie. Wyraził zadowolenie, że współpraca polsko-rumuńska jest bardzo dobra i na różnych poziomach dobrze się rozwija. Dodał, że oba państwa bardzo dobrze rozwijają się i jest ogromny potencjał do współpracy. Wyraził zadowolenie z przedsięwzięć gospodarczych polsko-rumuńskich.
Z oficjalnych szacunków wynika, że Rumunię zamieszkuje ponad 2500 osób polskiego pochodzenia. Polska mniejszość mieszka głównie w południowej części historycznej Bukowiny. Stanowi ona zwartą grupę podtrzymującą znajomość języka polskiego, polskich tradycji i religii. Jedyną organizacją zrzeszającą osoby polskiego pochodzenia jest Związek Polaków w Rumunii. Polską mniejszość w rumuńskim parlamencie reprezentuje Victoria Longher. Polonijne dzieci i młodzież uczą się języka polskiego w 6 miejscowościach, m.in. w szkole podstawowo-gimnazjalnej im. Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli, w szkole podstawowo-gimnazjalnej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu. Na zajęcia w języku polskim uczęszczało w minionym roku 329 dzieci. Na Bukowinie działają dwa zespoły folklorystyczne Zespół Pieśni i Tańca „Sołonczanka” w Nowym Sołońcu i Zespół Górali Czadeckich „Mała Pojana” w Pojanie Mikuli. Ukazują się dwa periodyki w języku polskim: miesięcznik „Polonus oraz kwartalnik dla dzieci „Mały Polonus”.
Df4gK6hWAAEitUq

Df5aL97W4AA1Whl.jpg large

Df5D6RXXUAEjKIn