W Archikatedrze w Warszawie sprawowana była Msza św. i modlitwa u grobu bł. Kard Stefana Wyszyńskiego w intencji pokoju na Ukrainie. Liturgii przewodniczył ks. Leszek Kryża TChr. W modlitwie uczestniczyli też Rycerze Jana Pawła II oraz wierni z Ukrainy, Białorusi I innych krajów na Wschodzie.