Nowy Biskup w Mukaczewie na UkrainieKilka dni temu Ojciec Święty mianował dominikanina, o. Mikołaja Piotra Łuczoka biskupem pomocniczym w Mukaczewie na Ukrainie i przydzielił jemu stolicę tytularną Giru di Marcello. Biskup Nominat był gościem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP.

Nowy biskup urodził się 26 marca 1974 roku w Mukaczewie na Zakarpaciu. W 1994 roku wstąpił do dominikanów, a w roku 2000 złożył śluby wieczyste. Formację zakonną i intelektualną otrzymał w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 2003 roku.

Pracował w domach zakonnych w Jałcie, w Petersburgu, Czortkowie, Lwowie i Chmielnickim. Od lipca 2018 roku był przełożonym domu zakonnego we Lwowie.

To pierwszy biskup dominikanin w Episkopacie Ukrainy. Bp Mikołaj Łuczok sprawować będzie posługę w rodzimej diecezji, ponieważ pochodzi z Zakarpacia.
Święcenia biskupie odbędą się dnia 10 grudnia w Mukaczewie.