Nowy przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Episkopatu Polski.Po 10 latach służby kościołowi na wschodzie w ramach Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski swoją misję zakończył ks. biskup Tadeusz Pikus. W ostatnich dziesięciu latach Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, przekazał na Wschód, pomoc w wysokości ok. 22 milionów złotych.

Każdego roku Zespół rozpatrywał i realizował, zgodnie z regulaminem, po kilkaset próśb nadesłanych z krajów byłego Związku Sowieckiego, np. w roku 2011 było ich 420. Dotyczyły one pomocy w budowie i remoncie kościołów. kaplic, domów parafialnych, świetlic dla dzieci i młodzieży, wyposażeniu kościołów i zakupu paramentów oraz szat liturgicznych. Pomoc w organizowaniu spotkań formacyjnych, wspieranie działalności charytatywnej – jak kuchnie dla ubogich, świetlice środowiskowe czy domy samotnej matki. Zespół też współfinansował działalność wydawniczą i katechetyczną.

Zespół organizował też czterodniowe spotkanie dla osób duchownych, konsekrowanych i wolontariuszy świeckich udających się do pomocy Kościołowi na Wschodzie. W sumie w ośmiu spotkaniach uczestniczyło około 140 osób.

bp

ks. bp. Tadeusz Pikus

Księdzu biskupowi Tadeuszowi serdecznie dziękujemy za zaangażowania, pomoc i dobrą radę na rzecz Kościoła na wschodzie.

bp

ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz

Zgodnie z decyzją 359 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, nowym przewodniczącym Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie został ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz z Drohiczyna.


Drodzy Ofiarodawcy !

Pragnę wszystkich Was pozdrowić w imieniu Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, oraz wyrazić wdzięczność za ofiarę wpłaconą na konto naszego Zespołu z okazji przeżywanego w II Niedzielę Adwentu 4 grudnia 2011 roku, XII Dnia modlitwy za Kościół na Wschodzie.

W minionym roku 2011 za pośrednictwem biura Zespołu zrealizowano 420 różnych próśb nadesłanych ze Wschodu, na sumę ponad 2 miliony złotych, w bieżącym roku, zrealizowanych próśb jest już ponad 300. Obdarowani Pasterze diecezji na Wschodzie i kapłani, są wdzięczni za tabernakula, naczynia i szaty liturgiczne i wszystko to, co potrzebne jest do godnego i pięknego sprawowania liturgii eucharystycznej a także za wsparcie prowadzonych remontów i budów obiektów kościelnych. Duszpasterze, bracia i siostry zakonne otrzymane wsparcie dzielą na stołówki, sierocińce, rekolekcje młodzieżowe, pielgrzymki, organizowane wakacyjne spotkania z Bogiem dla dzieci i młodzieży oraz wspomagają osoby potrzebujące i w podeszłym wieku. Wszyscy zapewniają o wdzięczności i modlitwie za tych dzięki którym prowadzenie tak wielu szlachetnych dzieł jest możliwe.

Każdego dnia z różnych placówek z za wschodniej granicy, nadsyłane są podziękowania; pozwólcie Drodzy Ofiarodawcy, że zacytuję choćby kilka z nich:

„ Wraz z wyrazami szacunku, zasyłamy serdeczne pozdrowienia z dalekiej Syberii, dziękujemy za pamięć o nas i każdy gest braterskiej pomocy. Pieniądze otrzymane od Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, wykorzystałyśmy na zakupy dla dzieci, które codziennie przychodzą do świetlicy przy naszej brackiej parafii. Dzięki Waszym ofiarom, mogłyśmy zorganizować na rozpoczęcie roku szkolnego wyprawki dla dzieci. Przed rozpoczynającymi się mrozami zakupiłyśmy dla dzieci zimowe kurtki, buty, skarpety, rękawiczki, czapki i cieplejsze swetry. Prosimy o modlitwę za nasze dzieci, którym w ich tragicznej sytuacji rodzinnej, staramy się stworzyć normalny dom z ciepłem i miłością oraz zawsze ciepłym posiłkiem.”

Z wdzięcznym darem modlitwy Siostry Służebniczki i Ojcowie Klaretyni z Bracka na Syberii.

„Dziękuję Zespołowi Pomocy Kościołowi na Wschodzie, za przekazane fundusze na remont Kościoła Farnego w Nowogródku, tak ważnego dla nas miejsca. To właśnie w tym kościele został ochrzczony nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz. Dzięki otrzymanej pomocy, udało się pomalować ściany zewnętrzne prezbiterium i częściowo wykonać zabezpieczenie przeciwwodne fundamentów. Ciągle jeszcze wiele jest do zrobienia, dlatego prosimy o dalsze wsparcie przy odnawianiu tak cennego Kościoła.

Parafianie z Nowogródka wraz z proboszczem.

„ Przesyłając pozdrowienia z Łotwy, serdecznie dziękujemy za udzielona nam pomoc finansowa. Za otrzymane pieniądze kupiłyśmy dwie maszyny do wypieku hostii. Maszyny już zostały zainstalowanie i zaczęły pracować! Niech Miłosierny Pan Jezus wynagrodzi wszystkim dobroczyńcom. Dług wdzięczności obiecujemy spłacać w modlitwie.” Siostry Karmelitanki. Gulbene Łotwa

W imieniu Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopaty Polski oraz tych do których ta pomoc dociera, serdecznie dziękuję za złożone ofiary i zapewniam o pamięci w modlitwie. Kolejny Dzień Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, będzie obchodzony w II niedziele Adwentu tj. 9 grudnia 2012. Dziękujemy za już okazaną pomoc i pamiętamy w modlitwie o wszystkich ofiarodawcach.

Ks. Leszek Kryża TChr
dyrektor biura