Obrady Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą
Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża SChr wziął udział w dorocznych obradach Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą. Odbyła się ona 22 lutego 2019 roku w Sekretariacie KEP w Warszawie.

Głównym zagadnieniem, poruszanym w czasie spotkania z inicjatywy przewodniczącego tego gremium bp Wiesława Lechowicza, było duszpasterstwo rodzin i małżeństw. Dodatkowo podjęto również problematykę organizacji Kongresu Młodzieży Polonijnej, przygotowań do Polonijnego Kongresu Rodzin czy propozycji kandydatów do odznaczenia medalem „Pro Polonia et Ecclesia”.

Publikujemy pełny tekst oświadczenia:

OŚWIADCZENIE KOMISJI KEP DS. POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Dnia 22 lutego obradowała w Warszawie Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą. Wśród wielu tematów poruszano kwestie związane z duszpasterstwem małżeństw i rodzin. Komisja wyraziła wdzięczność duchownym i świeckim, którzy doceniają tę ważną sferę posługi duszpasterskiej w środowiskach polonijnych. Uznając za cenne inicjatywy prawne służące ochronie dziecka i rodziny przed patologią i przemocą, członkowie Komisji uważają za niedopuszczalne praktyki, spotykane w niektórych krajach europejskich, nadużywania prawa i traktowania go w sposób instrumentalny. Tego rodzaju działania, zamiast pomagać i chronić dzieci, doprowadzają do zerwania kontaktów z rodzicami i do wyobcowania ze środowiska polskiego.

Komisja zwraca się z apelem do wszystkich osób i instytucji w naszym państwie o kontynuowanie na forum krajowym i międzynarodowym zabiegów służących socjalnej i prawnej ochronie dzieci polskiego pochodzenia żyjących za granicą, zgodnie z normami etycznymi i prawdziwym dobrem dziecka.

Najlepszą formą ochrony dzieci jest zdrowa moralnie oraz miłością zjednoczona i wiarą silna rodzina. Dlatego członkowie Komisji zwracają się do naszych rodaków żyjących na emigracji, by w tym duchu kształtowali swoje życie rodzinne. Zauważają ponadto potrzebę dojrzałych i odpowiedzialnych polskich rodzin, które będą spełniać kryteria pozwalające im stać się rodziną zastępczą bądź przyjmującą dziecko na drodze adopcji.

bp Wiesław Lechowicz
Przewodniczący KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą

Warszawa, 22 II 2019 r.