Odpust św. Stanisława b.m w Wierszynie w diecezji św. Józefa w Irkucku na SyberiiW dniach od 6 do 10 maja 2019 Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie odwiedził diecezję Irkuck na Syberii.
Spotkał się z posługującymi tam karmelitami i siostrami karmelitankami w Usolu Syberyjskim, a także z siostrami albertynkami
prowadzącymi w tym mieście świetlicę dla dzieci potrzebujących pomocy.
Wraz z innymi kapłanami w tym z ks. Zbigniewem Krasem kapelanem Prezydenta RP uczestniczył w uroczystościach odpustowych ku czci św. Stanisława w Wieszynie.
Wizyta na Syberii pozwoliła zobaczyć jak realizowana jest pomoc przekazywana przez Zespół na tamte tereny.
Duszpasterze, siostry zakonne i wierni wyrażali wielką wdzięczność za wszelką okazywaną pomoc.