Odsłonięcie wystawy pt. „Pamiętaj, bądź dobrym człowiekiem” w Samborze na UkrainiePrzy domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Samborze (obwód lwowski) została uroczyście otwarta Sala Spotkań i Pamięci o Mieszkańcach tego miasteczka ratujących Żydów podczas II wojny światowej oraz odsłonięta wystawa pt. „Pamiętaj, bądź dobrym człowiekiem”.