Otwarcie Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce, LitwaPrzy wileńskim kościele św. Kazimierza w Nowej Wilejce w sobotę, 12 października 2019, zostało otwarte Centrum Kształcenia Rodziny. Inicjatorką jego powstania była s. Anna Mroczek ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Budynek został zrekonstruowany staraniem sióstr z tego zgromadzenia w latach 2017-2019.

Rekonstrukcję wsparli finansowo: Senat RP, organizacja charytatywna „Renovabis” z Niemiec, diecezja Rottenburg-Stuttgart w Niemczech oraz wielu ludzi dobrej woli.

Pomieszczenia centrum poświęcił oraz odprawionej tu mszy św. przewodniczył metropolita wileński arcybiskup Gintaras Grušas. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr od Aniołów s. Maria Piątkowska, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński oraz radna Samorządu m. Wilna z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Renata Cytacka.

W uroczystości otwarcia centrum wzięli również udział dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Leszek Kryża i dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej ks. dr Wojciech Borowski, jak również – księża dziekani ks. prałat Wacław Wołodkowicz, ks. dr Eduardas Kirstukas, ks. Jonas Varaneckas, ks. Rusłan Wilkiel, proboszcz parafii św. Kazimierza ks. Eigantas Rudokas oraz ks. Rolandas Valskis i ks. Robert Moisiewicz.