Podziękowanie od księdza z diecezji grodzieńskiej na BiałorusiCzcigodny Księże Dyrektorze,

Na ręce Księdza składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za pomoc okazaną dla remontu kapitalnego i przysposobienia do użytku liturgicznego i pastoralnego pomieszczenia kaplicy na stacji Oszmiana, która znajduje się na terytorium parafii Opieki Matki Bożej w Dajlidkach (diecezja Grodzieńska).
Dostaliśmy wszystkie niezbędne paramenty liturgiczne – mszał, tabernakulum, monstrancję, bieliznę kielichową, komplet figurek do żłóbka na Boże narodzenie, komplet ornatów i inne rzeczy, niezbędne do sprawowania liturgii. Dzięki Państwa pomocy teraz w kaplicy regularnie jest celebrowana Msza Św., co jest rzeczą bardzo ważną dla osób starszych, samotnych i chorych, którzy nie są w stanie dojeżdżać do kościoła parafialnego w Dajlidkach. W pomieszczeniach kaplicy są prowadzone zajęcia katechetyczne dla dzieci, młodzieży i osób starszych, również odbywają się uroczystości pogrzebowe zmarłych parafian ze stacji Oszmiana.
Mimo tego, że parafia otrzymała ogromną pomoc, jeszcze potrzebujemy skromne dzwony elektryczne, kropidło, bursę, naczynia dla olejów, obrusy dla ołtarza i bylibyśmy wdzięczni, jeżeli tę pomoc dostaniemy.
Wdzięczni parafianie ze stacji Oszmiana z góry serdecznie dziękują za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i zapewniają w modlitewnej pamięci w intencji wszystkich ofiarodawców.

Łączę wyrazy należnego szacunku,

proboszcz Parafii
ks. Oleg Szpień