Podziękowanie od Sióstr z Gulbene2018-04-11 13-28-36_0428