Podziękowanie z KazachstanuNiech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Najserdeczniej pozdrawiam z zaśnieżonego Północnego Kazachstanu! Pamiętam w modlitwie o Ojcu i Całym Zespole, poprzez których otrzymujemy wciąż tyle dobra i wsparcia! Niech w Nowym Roku nie ominie Was żadna z Bożej Łaski, niech Dobry Bóg wspiera i prowadzi! Piszę w imieniu organizatorów i prowadzących projekt „SAMARYTANKA”, który powstał z inicjatywy kobiet (zakonnych) i dla kobiet.

Celem projektu „SAMARYTANKA” jest:

•           wskazanie daru kobiecego piękna, że bycie kobietą jest darem, a nie krzyżem

•           pomoc kobietom, by potrafiły zaakceptować swoją kobiecość ze wszystkim, co ta niesie ze sobą

•           zwiększenie poczucia własnej (kobiecej) wartości

•           poszukiwanie źródeł piękna, wartości i zaspokojenia kobiecych pragnień

•           wskazanie misji kobiety w świecie

Spotykając się z kobietami w naszych parafiach, dostrzegłyśmy potrzebę przeprowadzenia tych szczególnych rekolekcji, duchowych warsztatów, dotyczących szczególnie kobiecej godności. Przeprowadziłyśmy w 2023 trzy serie rekolekcji dla diecezji Astana oraz jedno w Konajewie (diecezja Ałmaty). We wszystkich tych spotkaniach uczestniczyło już ponad 50 pań różnego stanu i wieku.

Z wdzięcznością i pamięcią w modlitwie w imieniu organizatorów Projektu „Samarytanka”

                                                       s.Kazimiera Małgorzata Wanat – nazaretanka