Podziękowanie z ZaporożaBardzo dziękujemy Wam za wsparcie finansowe naszej placówki w przyfrontowym mieście Zaporożu w czasie tej okrutnej wojny.

Dzięki Waszej dotacji Bracia Albertyni z Krakowa zakupili paletę konserw. Bracia przywieźli transport humanitarny dla mieszkańców naszego przytuliska (30 osób) i dla ubogich korzystających z naszej posługi – żywność wydajemy cztery razy w tygodniu +1300 osobom.

Codziennie modlimy się za naszych Dobrodziejów i będziemy wdzięczni za każde wsparcie dla naszej posługi bliźnim w tych ciężkich warunkach. Podziękowanie przysłał Kierownik Przytuliska br. Maksymilian.