PodziękowanieDrodzy Ofiarodawcy !
W imieniu Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, oraz tych, którym służy nasz Zespół, pragnę podziękować za ofiary wpłacone na konto naszego Zespołu z okazji przeżywanego w II niedzielę Adwentu 2013 XIV Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
Również w drugą niedzielę Adwentu Pasterze wraz z kapłanami i wiernymi w swoich parafiach Kościoła katolickiego na Wschodzie modlili się za swoich darczyńców.

Budowa kościoła w Surgucie na Syberii

Budowa kościoła w Surgucie na Syberii

W minionym roku zrealizowaliśmy 420 różnych projektów i próśb nadesłanych od kapłanów i sióstr zakonnych posługujących na Wschodzie na sumę 2,5 miliona złotych. Obdarowani Pasterze diecezji na Wschodzie i kapłani, są wdzięczni za tabernakula, naczynia, szaty liturgiczne i wszystko to, co potrzebne jest do godnego i pięknego sprawowania liturgii a także za wsparcie prowadzonych remontów i budów obiektów kościelnych. Duszpasterze, bracia i siostry zakonne otrzymane wsparcie dzielą na stołówki, sierocińce, domy samotnej matki, rekolekcje młodzieżowe, pielgrzymki, organizowane wakacyjne spotkania z Bogiem dla dzieci i młodzieży oraz wspomagają osoby potrzebujące i w podeszłym wieku. Wszyscy zapewniają o wdzięczności i modlitwie za tych dzięki którym prowadzenie tak wielu szlachetnych dzieł jest możliwe.
Złożone ofiary mają szczególne znaczenie w obecnej sytuacji społeczno – politycznej na Wschodzie, szczególnie na Ukrainie.
W Orędziu Wielkanocnym, Papież Franciszek zwrócił się do wiernych słowami modlitwy do Jezusa: „Prosimy Cię, niech Twoje Zmartwychwstanie, które obchodzimy w tym roku wspólnie z Kościołami posługującymi się kalendarzem juliańskim, oświeci i natchnie pokojowe inicjatywy na Ukrainie, aby wszystkie zainteresowane strony, wspierane przez wspólnotę międzynarodową, podjęły każdy wysiłek mający na celu zapobieżenie przemocy i budowanie przyszłości kraju w duchu jedności i dialogu. (…)
Miłość jest silniejsza, miłość daje życie, miłość sprawia, że na pustyni rozkwita nadzieja”.
Z okazji Świąt Wielkanocnych, pragniemy życzyć Drogim Ofiarodawcom, by Chrystus Zmartwychwstały obdarzał nadzieją i obfitym swym błogosławieństwem wynagradzał, wszelkie gesty życzliwości i solidarności z braćmi i siostrami Kościoła katolickiego na Wschodzie a Święty Jan Paweł II, niech wyprasza potrzebne łaski.
Za dobroć i wrażliwość serc i wszelkie gesty solidarności duchowej i materialnej – wszystkim składamy z serca płynącą wdzięczność i zapewniamy o pamięci modlitewnej.