Pomoc dla potrzebujących Rodaków w StryjuW 2021 roku z inicjatywy Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski i Górnośląskiego Oddziału   Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” powołano cztery Stacje Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce” – w Stryju, Borysławiu, Samborze i Żytomierzu. Służą one chorym i najbardziej potrzebującym, którzy w przeciwnym wypadku zostaliby bez koniecznej pomocy medycznej i rehabilitacyjnej.

W ramach czterech stacji działają wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i punkty wydawania środków czystości, higieny osobistej, opatrunków i wyrobów medycznych, które udało się pozyskać dzięki wielu instytucjom i ofiarodawcom indywidualnym z Polski. Stacja służy lokalnej społeczności, w tym wielu naszym rodakom, którzy będąc w trudnej sytuacji z powodu wieku, choroby i samotności, bardzo potrzebują często podstawowej pomocy.

Stacja Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce”  w Stryju – przekazuje paczki z żywnością dla naszych najstarszych Rodaków samotnych i chorych!