Pomoc Kościołowi na Wschodzie – podsumowanie przed zbiórką 2012swmikolajPrzed Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, obchodzonym 9 grudnia 2012 r., ks. Leszek Kryża TChr – dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie – przedstawił informację o udzielanej Kościołowi na Wschodzie pomocy.

Pomoc personalna

Niewątpliwie największą i najważniejszą pomocą udzieloną Kościołowi na Wschodzie, jest pomoc personalna. Obecnie Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie służy 250 kapłanów diecezjalnych, 410 kapłanów zakonnych, ponad 550 sióstr zakonnych oraz 29 braci zakonnych i kilkanaście osób świeckich z Polski.

Pomoc materialna

W minionym roku 2011 biuro Zespołu zrealizowało 420 różnych próśb nadesłanych ze Wschodu, na sumę ponad 2 milionów złotych. Natomiast podczas zbiórki organizowanej 4 grudnia 2011 roku zebrano 2 196 994 złotych. Z tych pieniędzy zrealizowano już ponad 350 projektów.

Projekty wspierane przez Zespół można podzielić na kilka kategorii:

– pomoc remontowo – budowlana – wiele świątyń i obiektów sakralnych, zostało zrujnowanych, zamienionych na magazyny czy zakłady pracy, wymagają one remontu czy choćby zabezpieczenia przed zawaleniem. W innych miejscach zaistniała potrzeba budowy nowych kościołów i obiektów parafialnych.

– pomoc charytatywna i formacyjna – duszpasterze, bracia i siostry zakonne otrzymane wsparcie dzielą na domy samotnej matki, stołówki dla ubogich, sierocińce, wsparcie osób starszych i potrzebujących oraz na rekolekcje młodzieżowe, pielgrzymki, organizowane wakacyjne spotkania z Bogiem dla dzieci i młodzieży

– pomoc liturgiczna – obdarowani Pasterze diecezji na Wschodzie ikapłani, są wdzięczni za tabernakula, naczynia i szaty liturgiczne i wszystko to, co potrzebne jest do godnego i pięknego sprawowania liturgii

– pomoc wydawnicza – Zespół wspiera finansowo wydawanie pomocy katechetycznych, podręczników, modlitewników oraz prasy. W ostatnim czasie Zespół wsparł produkcję pierwszego rosyjskiego filmu o bł. Janie Pawle II „Papież, który nie umarł”.

– pomoc tym, którzy ze Wschodu przyjechali do Polski – Zespół prowadzi Stowarzyszenie Młodzieży z Europy Wschodniej i Środkowej „OPOKA”, są to studenci i osoby już pracujące zza wschodniej granicy, przebywające obecnie w Warszawie a także świadczy pomoc stypendialną i doraźne wsparcie finansowe.