Pomoc podopiecznym Karitas- Aleksandrówka z diecezji Kijowsko- Żytomierskiej