Prośba o pomoc na remont kościoła i budowę świetlicy dla dzieci w m. Chodorów na UkrainieSzczęść Boże!
Kochani Dobrodzieje!

Miasto Chodorów dawniej zwane Chodorostawem. Jego lokalizacja robi wrażenie, miasto jakby leżało na półwyspie, bo od wschodu i południa otaczają go rzeką Ług i rozległy staw. Stąd do dziś w herbie miasta jest rybak z siecią na tle wodnego rozlewiska. Chodorów położony 67 km od Lwowa. Niedaleko stawu została ufundowana i uposażona w roku 1460 przez Jerzego Chodorowskiego rzymskokatolicka parafia.
Pierwszy kościół w Chodorowie był budowlą drewnianą, która uległa zniszczeniu ok. r. 1620-1621 podczas najazdów turecko – tatarskich, kolejny kościół został zniszczony w r. 1655 przez wojska szwedzkie bądź moskiewskie. Nowy, murowany kościół Chodorowski został zbudowany w latach 1777-1779 z fundacji Franciszki z Cetnerów Rzewuskiej według projektu architekta Floriana Richtera. Świątynia przebudowywana w kolejnych latach: 1830, 1896-97. W 1903 r. lwowski biskup pomocniczy Józef Weber poświęcił odnowioną świątynię nadając tytuł Wszystkich Świętych. W latach 1934-35. podczas ostatniej przebudowy, prowadzonej z udziałem znanego architekta Wawrzyńca Dayczaka, świątyni nadano formy neobarokowe oraz dobudowano kaplicę (w czasie ZSRR była ona zburzona, a odbudowana po 1990 roku przez księdza kan. Augustyna Mednisa)
W r. 1940 władze sowieckie skonfiskowały księgi metrykalne. W r. 1942 Niemcy skonfiskowali dzwony. Po II wojnie światowej parafianie opuścili Chodorów i wyjechali do Boguszyc koło Opola, zabierając ze sobą niektóre elementy wyposażenia. Kościół został zamknięty ok. roku 1947, później zburzono dzwonnice. Początkowo mieścił się w świątyni magazyn produktów żywnościowych, a ok. roku 1954 świątynię zamieniono na salę gimnastyczną pobliskiej szkoły, dobudowując do nawy pomieszczenia gospodarcze.

Po odzyskaniu kościoła w 1990 roku pierwszym proboszczem został ks. kanonik Augustyn Mednis, dziekan stryjski, który rozpoczął odbudowę świątyni. Niektóre elementy wyposażenia (ławki, konfesjonał, rzeźby ołtarza) odzyskano w roku 1990 z miejscowej cerkwi, a w roku 1994 powrócił z Boguszyc obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Przez kolejne lata trwał remont kościoła. Został zrobiony nowy dach, okna, pomalowano zewnętrzne ściany, na zewnątrz kościoła postawiono żywicowe figury Serce Pana Jezusa, Matki Bożej Królowej Świata, świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny, zrobiono metalową konstrukcje na której zawisł nowy dzwon, zrobiono nagłośnienie. Od lipca 2018 roku rozpoczęliśmy remont w wewnątrz świątyni, zerwaliśmy drewnianą podłogę, potynkowaliśmy ściany i rozpoczęto ich malowanie, a obok kościoła od jesieni 2017 roku trwa budowa świetlicy dla dzieci i dom parafialny, który ma służyć dla duszpasterskich potrzeb.

ZA KAŻDĄ OFIARĘ I DUCHOWE WSPARCIE WAM KOCHANI JESTEŚMY BARDZO WDZIĘCZNI, SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ. W PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA SPRAWOWANA W WASZEJ INTENCJI MSZA ŚWIĘTA.

Proboszczami w kolejnych latach byli: 1999 – 2008 ks. Franciszek Pukajło, od 2008 do 2011 ks. Andrzej Rogóż, od 2011 po 2015 ks. Jan Zając, a z sierpnia 2015 roku ks. Andrzej Mihułka.

Z Chodorowa pochodził Oswald Balcer (1858-1933), znakomity historyk prawa, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jego zasługą jest posiadanie przez Polskę Morskiego Oka w Tatrach, które naukowo obronił na rzecz Galicji w słynnym procesie między Austrią a Węgrami w Grazu w 1902 r. Również Zbigniew Abramowicz (1938-1990), polski architekt związany z projektami wielu kościołów, obiektów kultury, oświaty i służby zdrowia, lokali gastronomicznych, twórca projektu Teatru Letniego w Szczecinie (jeden z największych amfiteatrów w Polsce) założyciel regionalnej szkoły budownictwa domów jednorodzinnych. W Chodorowie urodziła się Maria Bartlowi (1881-1969), polska działaczka niepodległościowa, senator II RP V kadencji, po II wojnie pracowała w szkole muzycznej w Krakowie, a także Zdzisław Trojanowski (1928-2006), polski hokeista, olimpijczyk, w latach 1945-1968 występował w Legii Warszawskiej, z którą zdobywał dwa tytuły mistrza Polski.

Przedwojenny Chodorów słynął z jednej z największej w Europie cukrowni, produkującej krystalicznie biały, rafinowany cukier w kostkach, gdzie po dzień dzisiejszy przed zniszczoną za Niepodległej Ukrainy, a w 2016 r. spaloną cukrownią stoi chyba jedyny na świecie pomnik buraka.
Przesyłam informację o parafii Chodorów i trwającym od lipca 2018 roku remoncie kościoła oraz o budowie świetlicy dla dzieci.
Bardzo będę wdzięczny za przekazanie ofiary na ten cel.

ADRES PARAFII:
ul.Zamkowa 6, вул.Замкова 6
81 750 Chodorów, woj.Lwowskie, Ukraina
81 750 Ходорів, Львівська обл.Україна

e-mail: [email protected]
Tel. dom. 0038 (03239) 5 37 48, +380984156780

więcej informacji na stronie:
Ходорів – Rzymskokatolicka parafia Wszystkich Świętych w Chodorowie – UA

Dane i numer konta:

„ALIOR BANK” Andriy Mihulka ul.Dobrowolskoho 33 00000 Sambir
№ 41 2490 0005 0000 4000 1770 1997 (Waluta PLN ) z dopisem: ” na cele kultu religijnego”

IBAN PL 13 2490 0005 0000 4000 4767 1621 (waluta USD)
BIC ALBPPLPW

Serdecznie pozdrawiam.
Z darem modlitewnej pamięci ks.Andrzej Mihułka
Z Panem Bogiem.

04a

23

31

32

46

51

52

65