Przyłącz się do akcji #KtoTyJesteśKampania #KTOTYJESTEŚ prowadzona przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” skierowana jest do Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz do ich krewnych i przyjaciół w Polsce. Ma na celu uświadomienie rodzicom dzieci żyjących poza Polską, jak ważne jest przekazywanie młodemu pokoleniu języka ich przodków oraz edukacja w języku polskim.
Na Wschodzie jest mnóstwo osób pochodzenia polskiego, które jeszcze nie odkryły języka polskiego.
Zależy nam, by zwrócić uwagę młodszym pokoleniom na ich korzenie. Pokazać, że język polski to nie tylko metoda komunikacji, lecz także kluczowy nośnik kultury, wartości, historii i pamięci o przodkach. Promujemy powszechne używanie języka polskiego w środowisku polskim, polskich szkołach i domach – co jest szczególnie ważne właśnie na wschodzie.

Przyłącz się do akcji #KtoTyJesteś i „podaj dalej” 🙂