SMS miłości dla chorych dzieciKochani, pomóżcie nam wybudować Dział Hospicjum Dziecięcego. Wystarczy na terenie Polski wysłać sms o treści WILNO pod Nr. 72405. Koszt 2 zł +VAT =2,46 zł Dziękuję. s. Michaela Rak

Drodzy Przyjaciele

W tym roku mija 5 lat, od kiedy pierwsze i jak dotąd jedyne hospicjum na Litwie otworzyło drzwi miłosierdzia dla chorych.

Rocznie pomagamy ponad 250 osobom. Każdy z chorych jest przyjmowany za darmo, mimo że każdego miesiąca musimy zdobywać środki na utrzymanie hospicjum w wysokości 100 tys. zł. (ponad 40-osobowy personel, leki, żywność, utrzymanie budynku).

Podkreślam to słowo „darmową”, ponieważ za miłość się nie płaci.

Dlatego hospicjum przyjmuje każdego za darmo, niezależnie od wyznania, narodowości i zamożności. Jest to wyjątkowy znak dla współczesnego świata: Polacy, Litwini, Rosjanie, ludzie różnych wyznań w jednym domu, połączeni przez dzieło miłosierdzia, prowadzone przez Siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego. Każdy tutaj jest przyjmowany „z tą samą miłością”, którą go otulamy na ostatnich etapach jego życia. Obecnie podjęliśmy się budowy pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci, by otoczyć je (oraz ich rodziców) pomocą i miłością aż do końca. Dzieło to rozkwita dzięki łasce i ludziom Bożej woli a szczególnie staraniem siostry Michaeli Rak. Koszt budowy to 1,2 mln euro.

Jest to ogromne wyzwanie i od samego początku przerastało nasze siły. Bóg nas jednak nie opuścił. Posłał aniołów – ludzi, którzy otworzyli swoje serce i dłonie, by sfinansować najpierw remont pierwszego na Litwie hospicjum a potem jego utrzymanie. Każdy dzień jest dla nas zaproszeniem do ufności Jezusowi, że On wszystko w tym dziele przewidzi i przeprowadzi. Pokornie prosimy o pomoc.

Na zbiórkę tę otrzymaliśmy błogosławieństwo biskupów zgromadzonych na Konferencji Episkopatu Polski a jedną z form tej pomocy jest charytatywny SMS o numerze 72405 z dopiskiem WILNO.

Numer ten użyczyło nam Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które jednocześnie patronuje tej akcji. Inne możliwości wsparcia hospicjum znaleźć można na stronie http://aniolowie.org/wesprzyj.html

SMS miłości dla chorych dzieci

Wybuduj z nami pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie – dom miłości dla całej rodziny, (w) której umiera dziecko. Wyślij SMS o treści WILNO pod numer 72405 (koszt: 2 zł + Vat = 2,46 zł). Akcję wspiera Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Koszt budowy: 1 200 000 euro. Tego głosu nie da się zapomnieć. Posłuchaj. Zdecyduj, co dalej.

Obejrzyj WIDEO: