Spotkanie chrystusowców (dwóch ze Wschodu) w biurze ZPKnW