W Ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyło się spotkanie z Parą Prezydencką, podsumowujące pomoc udzielaną przez Kancelarię Prezydenta RP uchodźcom z Ukrainy oraz tym, którzy pozostali na terenach objętych działaniami wojennymi. Podziękowano również tym, którzy to wielkie i ciągle potrzebne dzieło współtworzą! Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Ks. Leszek Kryża również otrzymał podziękowanie za wsparcie działań humanitarnych oraz zaangażowanie w pomoc udzielaną uchodźcom wojennym z Ukrainy.