Spotkanie Rady Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski13 marca odbyło się spotkanie Rady Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, której członkami są: Dyrektor Biura Zespołu, ks. Leszek Kryża TChr, Przewodniczący Zespołu Ks. Bp. Antoni P. Dydycz, Ks. Bp. Marian Rojek i Ks. Bp. Tadeusz Bronakowski. Rozpatrzono nadesłane projekty w tym roku i omówiono kierunek dalszych działań Zespołu. W spotkaniu również udział wzięła s. Renata Zielińska, która przedstawiła przebieg prac związanych z wydaniem Leksykonu o posłudze osób duchownych z Polski za wschodnią granicą tj. na Białorusi, Ukrainie, Kazachstanie, Rosji, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Gruzji i terytorium „Sui Iuris” Środkowej Azji.
rada
s. R