W Uroczystość Objawienia Pańskiego, obchodzony jest Dzień Modlitwy i Pomocy MisjomW Uroczystość Objawienia Pańskiego, obchodzony jest Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Wśród krajów misyjnych są też kraje Azji Centralnej (byłego ZSRR), w których posługują też polscy kapłani, siostry i bracia zakonni: Kazachstan 115, Kirgistan 4, Turkmenistan 2, Uzbekistan 13.