We Lwowie powstanie przytulisko dla bezdomnych kobietW tym miejscu we Lwowie powstanie przytulisko dla bezdomnych kobiet i samotnych matek, prowadzone przez Siostry Albertynki. Uroczystego poświęcenia dokonał Ks.Kard. Krajewski, jałmużnik papieski. Akt erekcyjny podpisali również przedstawiciele kościoła lwowskiego z Abp. Mokrzyckim na czele, reprezentanci władz państwowych i samorządowych Ukrainy i Polski, Ambasady RP, Rycerzy Kolumba i Sióstr Albertynek. W imieniu Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP akt podpisał Ks. Leszek Kryża Tchr.