Warunki uczestnictwa

Wolontariat skierowany jest do takich osób, które niezależnie od wieku, odkrywają w sobie pasję wyjścia z pomocą ku drugiemu człowiekowi, by przeżyć dar spotkania i komunii, doświadczyć prostej radości dzielenia i umocnienia w wierze.

Wiemy, że doświadczenie misji zmienia dotychczasową perspektywę i spojrzenie na świat, dlatego Wolontariat może być i dla Ciebie szansą na duchowy rozwój oraz niezwykle cennym doświadczeniem życiowym.

postawa wiary i praktyka życia sakramentalnego.

chęć niesienia pomocy potrzebującym, „pasja” dla Chrystusa i drugiego człowieka

ukończenie 18 roku życia. Nie określamy górnej granicy wieku.

zdolność do pracy zespołowej

wyjazd na okres minimum 2 tygodni. Nie określamy górnej granicy czasu pobytu na misji. Optymalny czas wyjazdu to 3 miesiące.

wyjazdy są do Ukrainy, Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Rumunii, Syberii. Oferta jest zmienna, o aktualne miejsca posługi proszę dopytywać przy zgłoszeniach.

3

Program formacyjny Wolontariatu

Formacja do misji wolontariuszy to uczestnictwo w kursie przygotowawczym razem z wolontariuszami z Pallotyńskiego Wolontariatu Misyjnego, który obejmuje 5 weekendów formacyjnych odbywających się raz w miesiącu od października do lutego. Jest to bogaty i kompleksowy program, w którym przewidziane są spotkania z osobami o określonych kwalifikacjach i zawodach.

Program formacyjny służy pogłębieniu formacji duchowej, rozwija świadomość i wiedzę o misjach oraz sprzyja wymianie doświadczeń i wzajemnemu poznaniu się.

konferencje na temat duchowości ewangelizatora

wykład lekarza medycyny turystycznej i chorób zakaźnych (tropikalnych)

spotkanie z przedstawicielami służb dyplomatycznych RP poza granicami kraju (konsul, ambasador)

zasady fundraising-u

spotkania z misjonarzami i wolontariuszami

poznanie duchowości Patronów Wolontariatu:
św. Wincentego Pallotti i Jakuba Salvati

warsztaty psychologiczne na temat komunikacji

zajęcia survivalowe i z samoobrony

wykład z misjologii

informacje na temat placówek misyjnych wolontariuszy

Pani Jasnogórska

Uczestnictwo w kursie jest obowiązkowe!

Większość spotkań formacyjnych odbywa się w Wyższym Seminarium Duchowym w Ołtarzewie k. Ożarowa Mazowieckiego.

Po zakończeniu kursu formacyjnego wolontariusze uczestniczą w nocnym czuwaniu przed Obrazem Jasnogórskim w Częstochowie, podczas którego na Uroczystej Eucharystii dokonuje się Ceremonia Posłania Misyjnego oraz wręczenie Misyjnego Krzyża.

« Właśnie dlatego, że jest „posłany”, misjonarz doświadcza umacniającej obecności Chrystusa, który mu towarzyszy w każdej chwili jego życia — „Przestań się lękać (…), bo Ja jestem z tobą” (Dz 18, 9-10) — i oczekuje go w sercu każdego człowieka. »

(Jan Paweł II, RMis 88)

Świadectwa wolontariuszy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Maria

Marysia
Białoruś

s.Natasza

Siostra Natasza
Abchazja

Jak się zgłaszać?

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 4 listopada 2023 roku przez wysłanie e-maila na adres: [email protected]

Terminy spotkań formacyjnych zostaną podane wkrótce, prosimy o śledzenie strony

2

Kontakt

Zespół Pomocy Kosciołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

tel. +48 22 53 04 872
tel. +48 22 53 04 873
fax +48 22 63 69 053
[email protected]

Informacje dla wpłacających

Zespół Pomocy Kosciołowi na Wschodzie
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

Santander Bank Polska S.A. Warszawa

wpłaty w PLN i SWIFT CODE:
WBKPPLPP PL89 1090 1014 0000 0000 0301 4449

wpłaty w EUR i SWIFT CODE:
WBKPPLPP PL10 1090 1014 0000 0000 0315 8267