Wolontriat Syberyjski spotkał się w Białymstoku.Spotkanie Wolontariatu Syberyjskiego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP tym razem w Białymstoku. Msza św w Katedrze, Muzeum Sybiru i spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Civitas Christiana. Dziękuję za radosną obecność,gotowość i pomoc!

W tym roku, wolontariusze wyruszą do Kazachstanu i na Ukrainę!
Informację o wolontariacie oraz o tym  jak wyjechać na misje można znaleźć  na naszej stronie w zakładce Wolontariat Syberyjski