Życzenia Wielkanocne!„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,

kiedy moc Zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje

ostatecznie siły ciemności, zapala

w sercach wiernych nadzieję i radość”

Św. Jan Paweł II

W imieniu Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski

życzę Bożego Pokoju, nadziei i siły we wzajemnej służbie.

Ks. Leszek Kryża TChr