Mamy swój dzwon w Bałcie na Ukrainie!!

28 czerwca 2022

W Bałcie na Ukrainie (diecezja Odesko-Symferopolska), poświęcono nowe dzwony! Fundatorem dzwonu „Św.Jan Paweł II”, jest Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP. Obecnie na Ukrainie, dzwony nie tylko wzywają do modlitwy ale są też wykorzystywane jako sygnały alarmowe!

19.06.2022 w Łomiankach odbył się koncert dziękczynny za dotychczasową pomoc Ukrainie!

22 czerwca 2022

W minioną niedzielę 19 czerwca podczas uroczystości odpustowej Matki Bożej Pocieszenia u Ojców Misjonarzy Consolata w Kiełpinie, dziękowaliśmy Bogu za obfitą pomoc dla Ukrainy, przekazywaną przez Polskę a także instytucje i wspólnoty z Włoch, Japonii oraz innych krajów całego świata.W czasie Mszy św. piątka wolontariuszy z Fundacji Dzieło na Misji otrzymało krzyże misyjne z rąk…

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie został laureatem nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” za ofiarną pomoc duchową i materialną potrzebującym za wschodnią granicą Polski – w czasach pokoju i wojny.

15 czerwca 2022

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie działający przy Konferencji Episkopatu Polski laureatem nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” za ofiarną pomoc duchową i materialną potrzebującym za wschodnią granicą Polski – w czasach pokoju i wojny. W imieniu zespołu nagrodę odebrał ks. Leszek Kryża TChr, Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka to najstarsze niepaństwowe…

Wsparcie dla Sióstr Benedyktynek oraz dzieci z domu dziecka uciekających przed wojną

16 maja 2022

Siostry Benedyktynki musiały ewakuować się z dziećmi z rodzinnego domu dziecka w miejscowości Bałyn w obwodzie Chmielnickim, znalazły schronienie u sióstr w Puławach. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP wspiera finansowo i materialnie np.zabawkami, ubraniami, słodyczami i nawet ukraińskimi pielmieniami!

Spotkanie z uchodźcami w domu opieki w Grójcu

10 maja 2022

W Domu Pomocy w Grójcu prowadzonym przez Fundację Dobroczynną im. Ks. Piotra Skargi przebywa 25 osobowa grupa uchodźców z Ukrainy. Każdy z innych stron i z różną historią, ale razem tworzą rodzinną wspólnotę. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP, współtworzy to piękne dzieło!

Starsze i samotne osoby w Charkowie dostały paczki z niezbędnymi rzeczami!

10 maja 2022

Dzięki współpracy Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie z Misjonarzami MB Pocieszenia w Łomiankach udało się zebrać najpotrzebniejsze rzeczy takie jak leki, pampersy dla dorosłych, prześcieradła dla ciężko chorych oraz wiele innych, które wolontariusze z organizacji DosvidEU rozwieźli po domach osób potrzebujących w Charkowie i okolicznych wsiach.

Ofiary i Wsparcie:

Modlitwa o powołania

Wiele jest serc ludzkich na świecie, która czekają na jedynego nauczyciela i Mistrza Jezusa Chrystusa. Uwielbiamy Cię Boże Wszechmogący za to, że posłałeś na świat swego Syna, Zbawiciela Świata i człowieka. On wybrał i powołał Apostołów i uczniów, aby ściśle z Nim zjednoczeni więzami miłości, byli odważnymi świadkami. Jego Zmartwychwstania i Jego Ewangelii. Jezus Chrystus zapewnił ich, że będzie z nimi aż do skończenia świata. Dlatego prosimy Cię, Boże, o nowe, święte, wielkoduszne, pełne entuzjazmu dla Ewangelii i Kościoła Chrystusowego na Wschodzie powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z rodzimych parafii. Niech z mocą Ducha świętego zmieniają oblicze swoich serc i będą świętymi uczniami Chrystusa pośród współczesnego świata.

Maryjo, która jesteś wychowawczynią powołań, pomagaj powołanym nieustannie kontemplować Jezusa Chrystusa. Spraw, by nastała pełna komunia między wszystkimi chrześcijanami Wschodu i Zachodu. Uproś o Matko, u swego Syna, Słowa Wcielonego, potrzebne łaski i błogosławieństwo dla wszelkich dzieł duszpasterskich i charytatywnych prowadzonych w Kościele na Wschodzie. Zawierzamy Tobie, Pani Adwentowa wszystkich pracujących w Kościele na Wschodzie Pasterzy, kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wolontariuszy świeckich, aby stając się światłością Chrystusa byli odważnymi uczniami i świadkami Jego Ewangelii. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ofiary materialne

Informacje dla wpłacających:

 

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

Santander Bank Polska S.A. Warszawa

 

wpłaty w PLN i SWIFT CODE:

WBKPPLPP PL89 1090 1014 0000 0000 0301 4449

 

wpłaty w EUR i SWIFT CODE:

WBKPPLPP PL10 1090 1014 0000 0000 0315 8267

plakat za wschod 2020

Minęła II niedziela Adwentu

-dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na wschodzie.

Poniżej udostępniamy plakat promujący tę coroczną akcję.

Kontakt

Zespół Pomocy Kosciołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

tel. +48 22 53 04 872
tel. +48 22 53 04 873
fax +48 22 63 69 053
[email protected]

Informacje dla wpłacających

Zespół Pomocy Kosciołowi na Wschodzie
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

Santander Bank Polska S.A. Warszawa

wpłaty w PLN i SWIFT CODE:
WBKPPLPP PL89 1090 1014 0000 0000 0301 4449

wpłaty w EUR i SWIFT CODE:
WBKPPLPP PL10 1090 1014 0000 0000 0315 8267