O nasZespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski

Katolicy w Polsce, z racji geograficznych, historycznych i narodowych są szczególnie zainteresowani losem katolików i Kościoła na Wschodzie. Polska jest bezpośrednim lub pośrednim sąsiadem Kościoła na Wschodzie. Ponadto, na wschód od obecnej granicy Polski w wielu krajach mieszkają Polacy lub osoby pochodzenia polskiego. Rodzi to naturalny tytuł, prawo i zobowiązanie do troski o katolików na Wschodzie, w ramach Kościoła powszechnego.

Pomoc Kościoła katolickiego z Polski świadczona Kościołowi katolickiemu na Wschodzie posiada przede wszystkim charakter personalny, poprzez wysyłanie duszpasterzy, zarówno z poszczególnych diecezji, ze zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, a także świeckich katechetów.

Aktualnie pomocą Kościołowi na Wschodzie służy  168 kapłanów diecezjalnych, 364 kapłanów zakonnych, prawie 213 sióstr zakonnych oraz 37 braci zakonnych  z Polski oraz wolontariusze świeccy.

W odpowiedzi na ogrom potrzeb odradzającego się Kościoła za wschodnią granicą w 1989 roku, Prymas Polski kard. Józef Glemp, powołał Zespół Pomocy Kościelnej dla katolików w ZSRR.

Aktualnie w skład Rady Zespołu wchodzą: bp Krzysztof Chudzio, jako przewodniczący oraz członkowie księża biskupi: Tadeusz Bronakowski i Marian Rojek, a także ks. Leszek Kryża TChr – dyrektor biura Zespołu.

Do biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie napływają pisemne prośby z diecezji, parafii oraz ze zgromadzeń zakonnych pracujących na Wschodzie. Chodzi tu o dofinansowanie na odbudowę oraz renowację kościołów, na budowę nowych świątyń, plebanii oraz sal katechetycznych. Dotowane są również niektóre akcje duszpasterskie, np. wakacyjne spotkania z Bogiem dla dzieci i młodzieży. Stołówki i kuchnie prowadzone przez siostry i braci zakonnych otrzymują pomoc na dożywianie dzieci, starszych i najbiedniejszych. Zespół świadczy nieustannie pomoc liturgiczną dla Kościoła katolickiego na Wschodzie poprzez zakupienie dla konkretnych parafii: tabernakulów, kielichów mszalnych, monstrancji, paschałów, dzwonków, nagłośnień do kaplic i świątyń, ornatów, alb, stuł, bielizny kielichowej, ksiąg liturgicznych, a także modlitewników i śpiewników itp.

Nadto Zespół pośredniczy w udostępnianiu prasy katolickiej, a także przekazuje pomoce katechetyczne, takie jak: Pismo Święte, modlitewniki, filmy religijne, śpiewniki, kalendarze itp.

Poprzez działalność Zespołu, Konferencja Episkopatu Polski zatroszczyła się o specjalny fundusz przeznaczony na pomoc katolikom na Wschodzie. Pochodzi on z ogólnopolskiej i polonijnej zbiórki przeprowadzanej przy kościołach podczas drugiej niedzieli Adwentu. Druga Niedziela Adwentu, jest również dniem modlitwy za Kościół na Wschodzie, w tym dniu z Kościołem w Polsce i poza jej granicami, łączą się wierni z wielu parafii za wschodnią granicą, dziękując Bogu za modlitwę i składane ofiary. Ofiary zebrane w drugą niedzielę Adwentu, a także napływające od stałych ofiarodawców indywidualnych, służą pomocą katolikom we wszystkich diecezjach w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, czyli: Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Rosja, Mołdawia, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgizja, Uzbekistan i Gruzja, Armenia.