Przewodniczący:
bp Antoni P. Dydycz OFMCap

Członkowie:
bp Tadeusz Bronakowski
ks. Leszek Kryża TChr
bp Marian Rojek