Druga Niedziela AdwentuCelem Zespołu jest organizowanie i niesienie pomocy duchowej i materialnej katolikom na Wschodzie. W skład Zespołu wchodzą Biskupi wyznaczeni przez Konferencji Episkopatu Polski oraz Dyrektor biura.

Do zadań Zespołu należy: przygotowanie Dnia modlitwy, który przypada w II Niedzielę Adwentu i jest obchodzony w Polsce i w placówkach polonijnych.

Bazą finansową Zespołu stanowi zbiórka do puszek w II Niedzielę Adwentu we wszystkich diecezjach polskich oraz ofiary i darowizny wpłacane na konto Zespołu.

Zespół współpracuje: z Delegatem Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji, z Rektorami Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce, z Rektorami Polskich Misji Katolickich i ich duszpasterzami, z Komisji Episkopatu ds. Misji, z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, z Konsul tą Zakonów Męskich i Żeńskich, z Caritas Polska i innymi ośrodkami.