Czwarta Stacja Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce” na UkrainieDzięki pomocy Polaków, na Ukrainie otwarto kolejną stację pomocy charytatywnej. Służy ona chorym i najbardziej potrzebującym, którzy w przeciwnym wypadku zostaliby bez koniecznej pomocy medycznej i rehabilitacyjnej.

W Żytomierzu na Ukrainie została otwarta kolejna czwarta już Stacja Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce”. Poprzednie już funkcjonują w Stryju, Borysławiu i Samborze. Jest to inicjatywa Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski i Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W ramach stacji działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i punkt wydawania środków czystości, higieny osobistej, opatrunków i wyrobów medycznych, które udało się pozyskać dzięki wielu instytucjom i ofiarodawcom indywidualnym z Polski. Stacja ma służyć lokalnej społeczności, w tym wielu naszym rodakom, którzy będąc w trudnej sytuacji z powodu wieku, choroby i samotności, bardzo potrzebują często podstawowej pomocy.