Nasi wolontariusze już działają!Nasi wolontariusze z Wolontariatu Syberyjskiego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP, już działają! Jedna ekipa w Nowym Sołońcu na rumuńskiej Bukowinie, druga dotarła do Kapszagaj w Kazachstanie! Następni się przygotowują! Dziękujemy, pozdrawiamy i wspieramy!